เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ยุค INDUSTRY 4.0

วันเริ่มสมัคร  19 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561

วันเริ่มกิจกรรม  01 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs Ready to SME 4.0 Program
หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ยุค INDUSTRY 4.0
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องชลลดา ชั้น 2
โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรโดย
อัมพิกา สิขัณฑกสมิต (คุณแม่อาย)
ผู้เขียนหนังสือ : จากแม่บ้านธรรมดาสู่ซุป’ตาร์ YouTube
เสกสรร เทิดสิริภัทร(เสกสรร ปั้น Youtube)
ทำวีดีโอเอง ตัดต่อเอง รวยเอง ด้วย Youtube
สมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/dnyiknFjKueIrEp32

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

08 9006 1562 คุณพงษ์
08 6246 1388 คุณเก่ง
08 5495 3432 คุณหนึ่ง