โครงการ: SME IDOL 2019 – OTOP ALL STARS

วันเริ่มสมัคร  29 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  20 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562

กลุ่มเป้าหมาย
-ผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่ม OTOP โดยหมวดหมู่ของสินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของตกแต่งบ้าน, งานหัตถกรรม, ของขวัญและของชำร่วย, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, เครื่องหอมและสปา, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, และเครื่องใช้ในครัวเรือน

*สนใจส่งใบสมัคร ที่อีเมล์ osmepinter@gmail.com หรือติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)โทร: 02-298-3237
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562