Creative Spa & Wellness Thailand

วันเริ่มสมัคร  13 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมสปา เวลเนส และนวดไทย ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ทะเบียนการค้า ทะเบียนธุรกิจ กับหน่วยงานภาครัฐ จากทั่วประเทศ เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์Image may contain: text

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

คลิก!!