โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็น SMART SME และ Global SME

วันเริ่มสมัคร  11 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  02 เม.ย. 2562 - 24 พ.ค. 2562

เปิดรับสมัครออนไลน์ 
(คพอ.สตูล)
สำหรับผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ
2 เมษายน 2562 สัมภาษณ์และคัดเลือก ฝึกอบรม 22 เมษายน -24 พฤษภาคม 2562 ด้วยวิทยากรที่มากประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์ด้วยกระบวนการ “เรียนดี เรียนลัด” สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ(right)https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfC3jCqgR7C0rl6op…/viewform

สอบถามเพิ่มเติมโทร

097-3457578   คุณวรางคณา

088-7848130   คุณฐิติมา