สัมมนาวิชาการ THE 1ST RMUTT FOOD INNOVATION AND SMART FARM INTERNATIONAL CONFERENCE

วันเริ่มสมัคร  

วันเริ่มกิจกรรม  05 ก.ค. 2562 - 06 ก.ค. 2562

มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

The 1st  RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference
จัดในวันที่ 5 – 6 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!