Site visit: Food Pilot Plant Facilities #2 @ FI Network

วันเริ่มสมัคร  21 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  17 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562

Food Innopolis พาเปิดบ้านหน่วยงานเครือข่าย เยี่ยมชม Pilot Plant, ศูนย์วิจัย และห้องปฏิบัติการ เพื่อต่อยอดความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2562

โปรแกรมการเยี่ยมชม

17 มิถุนายน 2562
-สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา

18 มิถุนายน 2562
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
-บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

19 มิถุนายน 2562

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
-สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

20 มิถุนายน 2562
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
-มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

***เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม***
1.สามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะวันที่ท่านสนใจและสะดวก
2.สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม Site Visit: Food Pilot Plant Facilities#1 เท่านั้น
3.ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถได้ที่ Food Innopolis @Thailand Science Park จ.ปทุมธานี
4.ปิดรับสมัครภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 16.00 น.
5.ผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ไม่มาเข้าร่วมในวันดังกล่าว ทาง Food Innopolis ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป
6.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 10 มิ.ย. 2562 ทางโทรศัพท์และอีเมล

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/foodinnopolis

 

 

Published by Food Innopolis on 16 May 2019

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”