“แพชชั่น” “ความคิดสร้างสรรค์” “ธุรกิจ” 3 ส่วนผสมแห่งความสำเร็จ เจาะกลุ่มลูกค้ายุคใหม่

, -