ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เริ่มสมัคร 02 ก.ค. 2562 - 29 ส.ค. 2562
เริ่มกิจกรรม 24 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562


เริ่มกิจกรรม 31 พ.ค. 2562

เริ่มสมัคร 21 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
เริ่มกิจกรรม 17 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562

เริ่มสมัคร 07 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
เริ่มกิจกรรม 24 พ.ค. 2562 08:30 - 16:30

เริ่มสมัคร 01 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562
เริ่มกิจกรรม 16 พ.ค. 2562 11:00 - 19:00

เริ่มสมัคร 23 เม.ย. 2562 - 03 พ.ค. 2562
เริ่มกิจกรรม 08 พ.ค. 2562 08:00 - 12:30

เริ่มสมัคร 10 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
เริ่มกิจกรรม 13 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562

เริ่มสมัคร 28 มี.ค. 2562 - 21 เม.ย. 2562
เริ่มกิจกรรม 26 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 12:30 - 17:00


เริ่มกิจกรรม 05 ก.ค. 2562 - 06 ก.ค. 2562

เริ่มสมัคร 15 มี.ค. 2562 - 20 เม.ย. 2562
เริ่มกิจกรรม 17 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562

เริ่มสมัคร 08 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
เริ่มกิจกรรม 20 พ.ย. 2561 - 14 ธ.ค. 2561