ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เริ่มสมัคร 08 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
เริ่มกิจกรรม 20 พ.ย. 2561 - 14 ธ.ค. 2561