ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม


เริ่มกิจกรรม 05 ก.ค. 2562 - 06 ก.ค. 2562

เริ่มสมัคร 15 มี.ค. 2562 - 20 เม.ย. 2562
เริ่มกิจกรรม 17 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562

เริ่มสมัคร 08 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
เริ่มกิจกรรม 20 พ.ย. 2561 - 14 ธ.ค. 2561