มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ


สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท หรือ ต้องการขอสินเชื่อ 20 ล้านบาท ขึ้นไป
  • มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
  • มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

 

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้ระยะยาว 4%

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

 

ระยะเวลา

สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2561