สินเชื่อบัวหลวงกรีน


ทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจ ในการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

  • เพื่อการลงทุนในการประหยัดพลังงาน
  • เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
  • เพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเขียว
  • เพื่อการบริหารจัดการของเสีย

ระยะเวลา

  • ธนาคารจะพิจารณาระยะเวลาการกู้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

วงเงินสินเชื่อ

  • สูงสุด 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย             

  • MLR ต่อปีหรือต่ำกว่า (25% ต่อปี)

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR คิดเป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี

 

Published by bangkokbank.com
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”