สินเชื่อธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม


คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่มียอดขาย 75 – 500 ต่อปี และอยู่ในธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • ต้องดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ

  • วงเงินสินเชื่อครบวงจร(Loan, O/D, P/N) สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก ไม่ต้องมีหลักประกัน สูงสุด 50 ล้านบาท

 

Published  by  scbsme.scb.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”