สินเชื่อธุรกิจ Krungthai Mini Bus


สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยเป็นรถบัสขนาดเล็ก พิเศษ! ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินได้ หากไร้หลักประกัน

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น                 

 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร ได้รับอนุญาตเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก หรือ เป็นผู้ประกอบการที่มีสัญญาร่วมเดินรถ
 • รถโดยสารประจำทางที่จะนำเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทาง ต้องเป็นรถใหม่ ยี่ห้อและรุ่น อยู่ในความต้องการของตลาดและมีคุณภาพดี ซึ่งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ และไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

 วงเงินและระยะเวลากู้    

 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนนาน 7 ปี

หลักประกัน                  

 • สถานประกอบการ
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินฝาก
 • กรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน

 อัตราดอกเบี้ย               

 • ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR -2 % ต่อปี (12 % ต่อปี)

 

*ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR คิดเป็นร้อยละ 7.12  ต่อปี

 

Published by sme.ktb.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”