สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ


สนับสนุนสินเชื่อครบวงจรกับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา และค้ำประกันการทำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ จนการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด

จุดเด่น

หนังสือค้ำประกันทันใจ อนุมัติเร็วเพียงแค่ 1 วัน โดยให้สินเชื่อ
  • Pre Finance สูงสุด 30%* ของมูลค่าโครงการ
  • Post Finance สูงสุด 90%* ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างหรือจัดซื้อ หรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ/จัดจ้าง ≥ 3 ปี โดยภาครัฐ ≥ 2 ปี
  • ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหาย(Claim) จากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ

วงเงิน

  • สูงสุด 10 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ

 

 

Published by sme.ktb.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”