อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ


รายละเอียด

ประเภทอัตราค่าธรรมเนียมหน่วย : ร้อยละต่อปีเริ่มใช้ตั้งแต่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)(Minimum Retail Rate)8.9251 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)(MINIMUM LOAN RATE)6.8751 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อเช่าซื้อ (MHR)(MINIMUM HIRE-PURCHASE RATE)3.87514 พฤษภาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สำหรับการให้สินเชื่อลิสซิ่ง (MLSR)(MINIMUM LEASING RATE)7.37514 พฤษภาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อเครดิตการค้า (MFR)(MINIMUM FACTORING RATE)6.751 พฤษภาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการส่งออก(SME RATE)เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR)24 เมษายน 2552
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต4.9931 มกราคม 2560

 

SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”