สินเชื่อ SME Biz Smart


คุณสมบัติ


 1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 2. กรณีบุคคลธรรมดาอายุ 20 – 70 ปี
  (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
 3. มีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ
 4. มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่ขอสินเชื่อหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อ


 1. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท
 2. ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี
 3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
 4. สามารถกู้ได้ท้งในรูปของวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) หรือ O/D หรือ T/L + OD
 5. หลักประกันได้ทั้งหลักทรัพย์ บ้านที่ดิน คอนโด ที่ดินเปล่า ที่ดินพื่อการเกษตร หรือเงินฝากค้ำประกัน
 6. มีผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อให้ธุรกิจลูกค้ามีความคล่องตัวและป้องกันความเสี่ยง เช่น
  • เปิดบัญชี Prompt Pay ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน
  • บัญชีเงินฝากทั้งกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์พร้อมบริการธุรกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
   • กรณีนิติบุคคล เปิดบัญชี Premium Current Plus/Freever More หรือในกลุ่ม Freever Family + AFT(บัญชีหักชำระค่างวดสินเชื่ออัตโนมัติ)
   • กรณีบุคคลธรรมดา Freever Family Product + เดบิตการ์ด + TConnect+AFT
  • สะดวกทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตธนชาต ประเภทต่างๆ เช่น MAX/LIVE/DRIVE หรือวงเงินพร้อมใช้ฉุกเฉิน ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน Flash Plus
  • สมัครผลิตภัณฑ์กลุ่มประกัน เช่น “Smile SME” และ “SME มีกันไว้”
  • กรณีเป็นร้านค้าที่รับบัตรเครดิต ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC หรือ mPos กับทางธนาคาร

เอกสารประกอบการยื่นกู้


 1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)
 3. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นิติบุคคล)
 4. เอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ

 

Published  by  thanachartbank.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”