รวมผลงานวิจัยเด่น วว.


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ได้รวบรวมผลงานวิจัยเด่นที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจ
เพื่อประโยชน์ในการนำไปต่อยอดหรือพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ ที่นี่