สินเชื่อแฟคตอริ่ง


แก้ไขปัญหาเงินทุนหมุนเวียน ข้อจำกัดด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของกิจการอย่างต่อเนื่อง สินเชื่อที่ช่วยเหลือคุณในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน และข้อจำกัดในด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของกิจการคุณได้อย่างต่อเนื่อง

 

Published by gsb.or.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”