ยูโอบี บิสมันนี่


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

สิทธิประโยชน์

  • วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
  • ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
  • ผ่อนชำระยาวนานถึง 4 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME

  • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท
  • ไม่เป็น NPL หรือปรับโครงสร้างหนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  • งบการเงินไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)
  • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

 

Published  by uob.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”