ยูโอบี บิสพร็อพเพอร์ตี้


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ/ขยายกิจการ/เสริมสภาพคล่อง รวมถึงใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อาทิเช่น อาคารโรงงาน,อาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์

สิทธิประโยชน์

 • อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี*
 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์*
 • บริการด้านสินเชื่อหลากหลาย
  • วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายรวมของกลุ่มบริษัท (Group Sales) ต่อปี ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อ
 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

Published by uob.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”