ยูโอบี บิสโซลูชั่น


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

สินเชื่อเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของหลักประกัน รวมสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี
 • บริการสินเชื่อครบวงจรไม่ว่าจะเป็น
  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
  • หนังสือค้ำประกัน (Letter of Credit)
  • สินเชื่อธุรกิจนำเข้าส่งออก (Trade Finance)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย และมียอดขายต่อปี ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อ
 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด หรือ ไม่มีส่วนทุนติดลบ (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

 

Published by uob.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”