เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2561เติบโต 3.7% จากแรงฉุดต่างประเทศลดลง คาดปี 2562 ยังขยายตัว 4.0% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3788)


           ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7 YoY ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากแรงฉุดจากภาคต่างประเทศลดลง ในขณะที่การใช้จ่ายในประเทศยังโตต่อเนื่อง

โดยปัจจัยสงครามการค้ายังมีผลให้การส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 4 ยังขยายตัวได้ในระดับต่ำต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 ซึ่งในหลายเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียก็ได้รับผลกระทบเรื่องสงครามการค้าเช่นกัน ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 4 ทำให้แรงฉุดจากภาคต่างประเทศในไตรมาสที่ 4 ลดทอนลง

   

Published by kasikornresearch.com on 18 February 2019

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”