สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์


กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทั้งเรื่องภาพรวม ขั้นตอนและระยะเวลา กระบวนการยื่นคำขอ ฯลฯ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจ

Infographic Ok2

โดยสามารถติดตามได้ ที่นี่

 

Published by ipthailand.go.th

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”