ส่งออก HDD ปี 62 เติบโตทะลุ 250 ล้าน


การส่งออก HDD ของไทยโดยรวมในปี 2562 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากการขยายตัวของการส่งออก Computer HDD โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปริมาณการส่งออก HDD โดยรวมในปี 2562 จะอยู่ที่ราว 252 – 262 ล้านชิ้น ขยายตัวในกรอบราวร้อยละ 3.6 – 7.8 จากปี 2561 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกราว 12,576 – 13,089 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวราวร้อยละ 0.9 – 5.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการฟื้นตัวของตลาดคอมพิวเตอร์โลก และการรวมศูนย์ฐานการผลิตในมาเลเซียมายังไทย รวมถึงอานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

สำหรับการส่งออก Enterprise HDD ของไทยในปี 2562 คาดว่า ยังคงมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากผลของเร่งการลงทุนในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับเทคโนโลยี Enterprise SSD ได้เริ่มเข้ามาแทนที่การจัดเก็บข้อมูลในระดับองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ การส่งออกในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Electronics HDD) [1] และตลาดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง (External HDD) ก็มีแนวโน้มชะลอลงจากอิทธิพลของการแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การส่งออก HDD ของไทยโดยรวมในระยะข้างหน้าน่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องและแตะจุดสูงสุดในปี 2563 ก่อนจะหดตัวต่อเนื่องราวร้อยละ 4.5 และ 6.6 ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ ตามการหดตัวของการส่งออก Computer HDD ที่ได้รับแรงกดดันจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกที่กลับมาหดตัวลง และการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยี SSD

ขอบคุณข้อมูลจาก กระแสทรรศ์ ฉบับที่ 2949

 

Published by kasikornresearch.com on 26 December 2018

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”