ส่งออก Big Bike ไทยสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน รุ่นเล็กพุ่งแซงรุ่นใหญ่ในอีก 3 ปี


ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Big Bike (รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 251 ซีซี ขึ้นไป) ได้ขยับบทบาทมามีส่วนสำคัญในตลาดรถจักรยานยนต์ไทย โดยล่าสุดในปีที่ผ่านมามีปริมาณการผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่า 200,000 คัน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของการผลิตรถจักรยานยนต์รวม เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและส่งออก

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการวางยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี 2555 ของบีโอไอในการส่งเสริมการผลิต Big Bike และชิ้นส่วน ส่งผลดึงดูดค่ายรถจักรยานยนต์จากทั้งญี่ปุ่น และชาติตะวันตก ให้ทยอยเข้ามาลงทุนผลิต Big Bike ในไทยนับตั้งแต่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีอย่างมากต่อความต่อเนื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในช่วงที่ผ่านมา ผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นมาสู่การเป็นอีกหนึ่งประเทศผู้ผลิตและส่งออก Big Bike ที่สำคัญของโลก ท่ามกลางสภาวะตลาดรถจักรยานยนต์รวมในประเทศที่เข้าสู่ภาวะอิ่มตัวด้วยอัตราการถือครองรถจักรยานยนต์ต่อประชากรที่ 1:3

ส่วนในระยะต่อจากนี้ไป แม้บทบาทของ Big Bike ไทยในบางตลาดและบางประเภทอาจจะต้องลดลงไปบ้าง ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปัจจุบัน และการวางยุทธศาสตร์การผลิตของแต่ละค่าย แต่ทว่าสำหรับ Big Bike ไทยโดยภาพรวมแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า โอกาสนี้จะทำให้เรายิ่งเห็นบทบาทของไทยที่เพิ่มขึ้นในการเป็นฐานการผลิตที่ทวีความสำคัญของค่าย Big Bike ต่างๆ โดยเฉพาะในรุ่นเล็ก (251 ถึง 500 ซีซี) และรุ่นใหญ่ (801 ซีซีขึ้นไป) เพื่อรองรับตลาดศักยภาพที่กำลังเติบโตสูงอย่างเอเชีย

ส่งออก Big Bike ไทยสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน ดันตลาดเอเชียโตร้อยละ 20 ในปี 62

ด้วยจำนวนยอดขาย Big Bike ทั่วโลกกว่า 2 ล้านคันต่อปี ซึ่งเทียบเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ของยอดขายรถจักรยานยนต์ทั่วโลกล่าสุดปี 2562 ที่ 62 ล้านคัน ทำให้ Big Bike เป็นตลาดรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กพอสมควร ฐานการผลิต Big Bike ในโลก จึงมีอยู่ได้เพียงไม่กี่ประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งไทยได้กลายมาเป็นหนึ่งในฐานการผลิต Big Bike ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยสัดส่วนการผลิตสูงถึงกว่าร้อยละ 10 ของการผลิต Big Bike รวมทั่วโลก โดยกว่าที่ไทยจะมาถึง ณ จุดนี้ ได้มีการพัฒนาผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญๆดังต่อไปนี้

  • ยุคบุกเบิก ด้วย Big Bike รุ่นกลาง (501 ถึง 800 ซีซี) โดยเกือบ 2 ทศวรรษของการเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike สัญชาติอังกฤษ เน้นการผลิตรุ่นกลางนี้ เพื่อรองรับกับความต้องการในประเทศ และเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิต Big Bike ต้นทุนต่ำส่งไปตลาดโลก
  • ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ Big Bike รุ่นเล็ก (251 ถึง 500 ซีซี) และรุ่นใหญ่ (801 ซีซีขึ้นไป) โดยมีปัจจัยสำคัญจากการที่บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันให้ไทยมีการผลิต Big Bike รุ่นอื่นในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าย Big Bike อีกหลายค่ายตัดสินใจวางไทยเป็นฐานการผลิต Big Bike รุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่ แล้วลดบทบาทความสำคัญของการผลิต Big Bike รุ่นกลางลง จนทำให้การส่งออก Big Bike ของไทยใน 2 รุ่นดังกล่าวไปทุกตลาดรวมกันเพิ่มสัดส่วนการส่งออกขึ้นเรื่อยๆ นำการส่งออก Big Bike รุ่นกลาง ซึ่งเคยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย สะท้อนจากในปี 2561 มูลค่าการส่งออก Big Bike รุ่นกลางมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ของการส่งออกทั้งหมด ไม่เพียงเท่านั้น การเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike ต่างๆ ในครั้งนี้ยังได้เพิ่มความสำคัญให้กับการทำตลาดในทวีปเอเชียมากยิ่งขึ้นด้วย ในปี 2561 ที่ผ่านมาเอเชียกลายเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยด้วยสัดส่วนการส่งออกกว่าร้อยละ 24 ของการส่งออกรวมไปทั่วโลกของไทย จากที่เคยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ในปี 2554 (1 ปีก่อนที่บีโอไอจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน Big Bike)

ทั้งนี้ การเติบโตของตลาดเอเชียดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะส่งผลให้การส่งออก Big Bike ของไทยไปยังตลาดเอเชียปี 2562 นี้ น่าจะมีโอกาสขยายตัวกว่าร้อยละ 20 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 264 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 17 ผลักดันให้การส่งออก Big Bike โดยรวมของไทยมีโอกาสขยายตัวได้ที่ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 994 ล้านดอลลาร์ฯ

Big Bike รุ่นเล็กไปเอเชียโตแรงต่อเนื่อง จีน-อาเซียนตลาดหลัก Big Bike

จากทิศทางการลงทุนของค่าย Big Bike ในไทยที่มุ่งหน้าไปสู่ตลาดเอเชียมากขึ้นดังกล่าวข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจะส่งผลให้รูปแบบการส่งออก Big Bike ของไทยไปยังตลาดเอเชียมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นนับจากปี 2562 นี้ไป โดยคาดว่าจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • ในระยะ 3 ปีข้างหน้านี้ Big Bike รุ่นใหญ่จากไทยไปเอเชีย จะมีปริมาณและมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในระยะยาวหลังจาก 3 ปีนี้ไป Big Bike รุ่นเล็กจะกลายมาเป็นรุ่นที่มีมูลค่าการส่งออกในเอเชียสูงขึ้นแซงหน้า Big Bike รุ่นใหญ่ เป็นผลจากการที่ค่าย Big Bike หลายค่ายที่เดิมเน้นทำตลาด Big Bike รุ่นใหญ่ มีแผนที่จะพัฒนารุ่นเล็กออกมาสู่ตลาดในอนาคต
  • ตลาดส่งออกหลักส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นประเทศที่ไทยมีการทำ FTA ด้วย และตัวเลขประชากรที่มีกำลังซื้อกำลังขยายจำนวนขึ้น ประเทศที่ตลาด Big Bike กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น อาเซียน จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยเฉพาะจีน ซึ่งกำลังซื้อประชากรเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้จีนกลายมาเป็นประเทศผู้นำเข้า Big Bike หลักแห่งหนึ่งของเอเชีย ขณะที่ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม ที่เศรษฐกิจประเทศกำลังขยายตัว และมีการใช้รถจักรยานยนต์สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกตามลำดับนั้น ก็เป็นตลาดใหม่อีกตลาดที่น่าสนใจสำหรับการส่งออก Big Bike ของไทยด้วย

 

Published on 17 May 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”