สินเชื่อเสริมแกร่ง SMEs


วัตถุประสงค์การกู้

-เพื่อลงทุน ธุรกิจผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก Startup ธุรกิจที่มี นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ­ู้สูงอายุ

วงเงินสินเชื่อ  

-วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อราย

ระยะเวลากู้ยืม

-ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

-เฉลี่ย 0.656% ต่อเดือน หรือ

  • บุคคลธรรมดา

มีหลักประกัน MLR+1 ต่อปี (6.875+1)

บสย.(ช่วยค้ำประกัน) MLR+2 ต่อปี (6.875+2)

  • นิติบุคคล

มีหลักประกัน MLR ต่อปี (6.875)

บสย.(ช่วยค้ำประกัน) MLR+1 ต่อปี (6.875+1)

หลักประกัน

-หลักประกันตาม เกณฑ์ธนาคาร

-บสย.

คุณสมบัติผู้กู้

-นิติบุคคล

-บุคคลธรรมดา เป็นเอสเอ็มอี ธุรกิจผลิต/บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก/ Startup/ธุรกิจที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี/ผ­ู้สูงอายุ รวมระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 75 ปี

 

Published by smebank.co.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”