สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ


เมื่อเกิดภัยพิบัติที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น หรืออัคคีภัย ธนาคารออมสินพร้อมเคียงข้างและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อช่วยคุณสบายใจ ด้วยสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 

 

Published by gsb.or.th
SMEONE   “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”