มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว คาดหนุนตลาดไทยเที่ยวไทยทั้งปีแตะ 1.12 ล้านล้านบาท


จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในการให้ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้รับ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น โดยเป็นผู้ที่ลงทะเบียน 10 ล้านคนแรก คิดเป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาท

และผู้ที่ได้สิทธิ์ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท โดยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน –วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

นับเป็นการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเป็นครั้งที่ 2 หลังจากมาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศ แม้ผลกระตุ้นอาจเผชิญข้อจำกัดอยู่บ้างในด้านของเงื่อนไขการใช้จ่าย กอปรกับเนื่องด้วยผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนหรือท้องถิ่นอาจจะมีกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบ E-payment ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของมาตรการ หน่วยงานรัฐอาจจะมีการพิจารณาวางแผนในการที่จะให้ผู้ที่ขายและผลิตสินค้า (เช่น ผู้ผลิตงานหัตถกรรม และทอผ้า เป็นต้น) และผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ที่อยู่ในท้องถิ่นสามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

พร้อมประเมินว่าผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว น่าจะช่วยให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2562 นี้ ดีขึ้น โดยทั้งปี 2562 นี้ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวที่พักค้างในพื้นที่) น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 ขณะที่คาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% จากปี 2561

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง ควรพิจารณาใช้โอกาสจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งทำกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ผ่านการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร อาทิ จัดแคมเปญร่วมกับสถาบันการเงิน การจัดประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอาจจัดกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่มีความต้องการสัมผัสกับวิถีชุมชมการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าเพื่อให้เกิดการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

 

Published on 23 August 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”