ราคาข้าวเหนียวพุ่ง! กระทบค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่ม 2.3-3.2%


จากสถานการณ์ราคาข้าวเหนียวในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยปัจจัยหลักมาจากปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวในรอบนาปี 2561/2562 ลดลงจากการที่เกษตรกรหันไปปลูกข้าวหอมมะลิแทน ประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวในปี 2561/2562 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 6.45 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี กดดันให้ราคาข้าวเปลือกเหนียวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ราคาข้าวเปลือกเหนียวน่าจะปรับลดลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2562/2563 ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเหนียวอาจปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ 11,900 บาทต่อตัน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

พร้อมกันนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังประเมินด้วยว่า การเร่งตัวของราคาข้าวสารเหนียวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 (YoY) ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 จะส่งผลต่อราคาอาหารที่มีข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหรือเป็นองค์ประกอบในมื้ออาหาร มีผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ครัวเรือนอาจเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนราวร้อยละ 2.3-3.2 และส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไป ประมาณร้อยละ 0.1

จากผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารข้างต้น อาจจะมีความแตกต่างกันในรายประเภทสินค้าอาหารและความนิยมบริโภคอาหารของแต่ละพื้นที่ เช่น หากเป็นอาหารประเภทข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวเหนียวไก่ย่าง ข้าวเหนียวส้มตำ จะมีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นทดแทน แต่ถ้าผู้บริโภคและผู้ผลิตอาหารสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและหาสินค้าอื่นมาทดแทนข้าวสารเหนียวได้ ผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนที่มีข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหรือเป็นองค์ประกอบในมื้ออาหาร ก็จะน้อยกว่าร้อยละ 2.3-3.2 ได้

นอกจากนี้ การที่ภาครัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของการตรวจสอบสต๊อกข้าวเหนียวตลอดห่วงโซ่ การจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าตลาด ตลอดจนการออกมาตรการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญๆ ซึ่งรวมถึงข้าว ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาข้าวเหนียวที่สูงขึ้นได้บ้าง

และหากผลผลิตข้าวเหนียวทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปตามที่มีการประเมินกันไว้ ก็น่าจะทำให้สถานการณ์ราคาข้าวสารเหนียวชะลอตัวลงจากช่วงที่เร่งตัวสูงในเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารจากการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวเหนียว ก็น่าที่จะทยอยเบาบางลงในทิศทางที่สอดคล้องกัน

 

Published on 30 August 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”