ผลโพลชี้! คนกรุงนิยมใช้จ่ายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเสริมอาหาร


ธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก โดยเก็บข้อมูลประชาชนทั่วไป จำนวน 1,024 คน ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลสำรวจดังนี้

เมื่อสอบถามถึงประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ที่นิยมซื้อ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 46.6 นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ เช่น เวย์โปรตีน คอลลาเจน วิตามินรวม รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มสารสกัดจากสัตว์ เช่น นมผึ้ง ซุปไก่สกัด โปรตีนจากปลาทะเล และ กลุ่มน้ำมันและไขมัน เช่น เลซิติน น้ำมันตับปลา น้ำมันปลา น้ำมันเมล็ดทานตะวัน (ร้อยละ 26.7 และ ร้อยละ 23.6) ตามลำดับ สำหรับเหตุผลที่บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม/ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.3 บริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสุขภาพ บำรุงร่างกาย รองลงมา ร้อยละ 41.4 เพื่อบำรุงผิวพรรณและลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิว

ส่วนแหล่งการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ผู้บริโภคร้อยละ 38.0 เลือกซื้อที่ร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองลงมา ร้อยละ 32.3 สั่งซื้อทางออนไลน์ เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก พบว่า เกือบร้อยละ 70 ตัดสินใจเลือกซื้อเพราะมีเลขที่จดแจ้ง (อย.) รองลงมา ร้อยละ 40.5 ตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะมีส่วนประกอบและสรรพคุณตรงกับความต้องการ และร้อยละ 33.7 ตัดสินใจเลือกซื้อเพราะแพทย์/เภสัชกร แนะนำ

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.3 ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ประมาณ 1 – 2 ครั้งต่อปี และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก 1,132.11 บาทต่อครั้ง

Published on 10 September 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”