InnoHerb ส่งต่องานวิจัย สู่บริการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร


เพราะสมุนไพรไทยเป็นได้มากกว่าแค่ยาแผนโบราณ และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก!

รายการ SMEONE SERVICE ชวนผู้ประกอบการ SME มาเปลี่ยนพืชท้องถิ่นให้มีมูลค่า รับเทรนด์สินค้าด้านความงามและสุขภาพโต ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (InnoHerb) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์กลางบูรณาการงานวิจัย พัฒนา และบริการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร

 

Published on 19 September 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”