อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมอีสาน


 

รายการ SMEONE SERVICE วันนี้ ชวนไป อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์กลางส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME และ Startup ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นตัวช่วยสำคัญ ผ่านกระบวนการและบริการต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็นผู้ประกอบการ

 

Published on 27 September 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”