เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อ SME ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


รายการ SMEONE SERVICE วันนี้ ชวนไปดูความล้ำหน้าของงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ SME ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี ศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะช่วยเปลี่ยนงานวิจัยไปสู่การพัฒนาธุรกิจ SME  เพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

 

Published on 21 February 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”