โครงการ Maker Startup

วันเริ่มสมัคร  01 ต.ค. 2561 - 15 ต.ค. 2561

วันเริ่มกิจกรรม  19 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562

ขอเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการ Maker Startup
เพื่อการจับคู่ร่วมกันพัฒนาระบบ IoT โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ระหว่างนักพัฒนา (Developer หรือ Maker) กับผู้ประกอบการหรือตัวแทนจากโรงงาน เพื่อร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมที่เน้นไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
และนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริง

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ ได้ที่https://goo.gl/w1SgTc