ทวีคูณโอกาสไปกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

วันเริ่มสมัคร  12 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย

HKTDC จะมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกอบการ 200 ราย จากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยตามที่ผ่านการคัดเลือกโดย สสว. ในการทดลองประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ HKTDC เป็นเวลา 1 ปี  โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะมีรายนามใน “Thailand Featured Suppliers Zone” บนเว็บไซต์ www.hktdc.com เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสว. จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงโฆษณาใน www.hktdc.com มาก่อนและสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งในช่วงเวลา 2 ปี

เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องส่ง

  1. ใบสมัครกรอกให้ครบถ้วน Download ใบสมัคร!
  2. รูปภาพสินค้า3 รูป (Hi-resolution เป็นไฟล์ .jpg)
  3. หนังสือรับรองบริษัท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง www.hktdc.com

อาคารสาทร สแควร์ ชั้น 9 ห้อง 906 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์: 02-343-9000 โทรสาร: 02-343-9029 อีเมล์: bo.chinkanokrat@hktdc.org

 

ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบจดทะเบียนการค้าและรูปภาพสินค้าจำนวน 3 รูป ที่อีเมล์ : vipavee@sme.go.th / wipasirin@sme.go.th หรือติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทร: 02-298-3237