งาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2019 และ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2019

วันเริ่มสมัคร  04 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  07 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน“Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย”
และพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2019
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถ.นางนา-ตราด (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ภาคเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. พบกับพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
โดย ประธานมอบรางวัลด้านสังคม : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ประธานมอบรางวัลด้านเศรษฐกิจ : ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. ฟัง “เทคนิคการนำเสนอโครงการนวัตกรรมให้ได้รางวัล” (Innovation Pitching) โดย Startup และ SMEs เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล
และบูธแสดงผลงานนวัตกรรมกว่า 90 บูธ พร้อมสินค้านวัตกรรมในราคาพิเศษ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> http://www.7innovationawards.com/calendarpopup.php?id=1100      (รับจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)