รับสมัครร้านอาหารไทยเข้ารับตรารับรอง Thai Select

วันเริ่มสมัคร  01 มี.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทย
ที่มีวิธีการปรุงและรสชาติไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย
และต้องการยกระดับร้านอาหารให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น
เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกให้ใช้ตรารับรองสัญลักษณ์ Thai SELECT
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ
โทรศัพท์ 02-547-5962

ติดตามรายละเอียด ที่นี่