Creative Craft Transformation

วันเริ่มสมัคร  08 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอเชิญนักออกแบบ ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ และ SME ที่มีอายุธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
มีผลิตภัณฑ์หรือบริการในกลุ่ม Craft เข้าร่วมกิจกรรม Creative Craft Transformation

ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft ให้ดำเนินกิจการอยู่รอด สร้างแบรนด์
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ฯลฯ

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2562
ด่วน รับจำนวนจำกัด ***
มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-105-7428 ต่อ 224, 171, 131

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่