รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (SME National Awards) เส้นทางการันตีสู่สากล

วันเริ่มสมัคร  14 มี.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)  มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดฯ

โดยผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรจากสสว.
พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก สสว.

โดย…เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Published on 1 April 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”