SME ONE FEST 2019 “สุดยอดสินค้า SME คุณภาพครบ จบในที่เดียว”

วันเริ่มสมัคร  

วันเริ่มกิจกรรม  19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดงาน SME ONE FEST 2019 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้แผนบูรณาการให้ได้มีโอกาสแสดงผลงานและได้ขยายตลาดหลังจากการได้รับการพัฒนาโดยการเข้าร่วมโครงการของ สสว.

โดยกำหนดจัดไว้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้แก่

1. วันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

2. วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

3. วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

4. วันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 เดอะมอลล์ โคราช

5. วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

6. วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ที่ เอสซีบี พาร์ค พลาซ่า (สำนักงานใหญ่)

สำหรับครั้งแรกในวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2562 จะจัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น บี ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. ซึ่งภายในงานจะได้พบกับ สุดยอดสินค้า SME ที่คัดสรรมาจัดแสดง และจำหน่ายในงาน อาทิ เครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องประดับ สมุนไพร เครื่องสำอาง ผลไม้และผักออร์กานิก

พร้อมมีการจัดแสดงดนตรีเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในระหว่างช้อปปิ้ง มีการจัดอบรม ฝึกอาชีพสำหรับ SME แบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้และต่อยอดได้ อาทิ การจัดดอกไม้ การทำน้ำสลัด การผลิตโบว์ของขวัญ เป็นต้น

 

Published on 21 June 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”