สถาบันพลาสติก

วันเริ่มสมัคร  

วันเริ่มกิจกรรม  

เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ให้สามารถพัฒนาธรุกิจของตนเองสู่อุตสาหกรรม 4.0 สถาบันพลาสติก พร้อมให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการอย่างครบครัน เรียกว่า “อุตสาหกรรมพลาสติกในมือคุณ” ด้วยเครื่องมือที่ครบครันที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมี คือ เข้าถึงข้อมูลขนานใหญ่ BIG Data ที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ, กระบวนผลิตที่สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้สามารถนำไปสู่ผลิตภาพที่ดีขึ้น, พัฒนาเครื่องจักรเดิมด้วยการฟื้นคืนชีพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนมาก และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับบุคคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกให้สามารถปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและทันสมัย ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้สามารถผลิตได้จริง

ดังนั้นทางสถาบันพลาสติก ได้รวบรวมบริการที่เรียกว่า Smart PlaM. เพื่อช่วยยกระดับให้กับผู้ประกอบการพลาสติกให้สามารถพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

  • ศูนย์ข้อมูลบริการอุตสาหกรรมพลาสติก Plastics Intelligence Center

ปัจจุบัน ทางสถาบันพลาสติก ให้บริการในด้านส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ทั้งระดับจุลลภาคและมหาภาค โดยผูป้ระกอบการสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ สำหรับข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก ข่าวสารความเคลือนไหวสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ  คลิก!  และข้อมูลเแบบวิเคราะห์เชิงลึก คลิก!

  • บริการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมพลาสติก Plastics Manufacturing Center

สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังนอกเหนือจากการผลิตสินค้าให้ทันตามกำหนดมีคุณภาพและคุ้มค่าแล้ว สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้ สายการผลิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ด้วยบริการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมพลาสติก ผู้ประกอบการสามารถตรวจเช็คการบริหารจัดการภายในโรงงานของท่านเองด้วย online factory check-up เพื่อสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการจัดการ ตั้งแต่ วัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การจัดการโรงงาน การซ่อมบำรุง การจัดการคลังสินค้า การจัดการผังโรงงานซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการ ต้องให้ผู้ชำนาญการเข้าไปตรวจสอบโรงงานด้วยตนเอง และเพื่อความง่ายยิ่งกว่าสถาบันพลาสติก ได้พัฒนาระบบการเช็คอัพ ด้วยต้นเอง ที่สามารถให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของโรงงานสามารถประเมินและตัดสินใจด้วยข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่  ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยและพัฒนาผลิตภาพให้กับสายการผลิตคุณได้อย่างแน่นอน

  • บริการปลุกเครื่องจักรสู่ 4.0 Frankenstein

นอกเหนือจากกระบวนการที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือการพัฒนาเครื่องจักรในแบบเก่า ให้รองรับเทคโนโลยีพร้อมการทำงานในรูปแบบ Smart Factory ได้ ด้วยระบบ IOT  ไม่ว่าจะเป็น การเก็บข้อมูล ประหยัดเวลาและแรงงาน ช่วยประเมินข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ที่จะช่วยให้เครื่องจักรในโรงงานพลาสติกของคุณไม่จำเป็นต้องมีคนไปประกบกับเครื่องจักรในสายการผลิตอีกต่อไป เพิ่มเติมบริการ คลิก!

  • บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลาสติก Plastics Design and Development

เรื่องสำคัญที่จะช่วยเป็นกำลังหลักให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก คือการส่งเสริมให้โรงงานในกระบวนการต่างๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองพร้อมกับนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าต่อไป อีกทั้งยังช่วยรองรับความไม่ยั่งยืนของตัวระบบอุตสาหกรรมแบบรับจ้างผลิต ที่เจ้าของโรงงานไม่สามารถประเมินหรือทราบได้แน่นอนว่าจะยังอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่ ด้วยการนี้ สถาบันพลาสติก พร้อมบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยรังสรรค์ตั้งแต่การออกแบบ ช่วยศึกษาความเป็นไปได้ระหว่างการพัฒนาและการผลิต ตลอดจนผู้ประกอบการได้รับซึ่งนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในการพัฒนาธรุกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพิ่มเติมบริการ คลิก!

  • บริการการเรียนการสอนความรู้ด้านพลาสติก ผ่านระบบออนไลน์ Plastics Interactive Training

การพัฒนาบุคคลากรให้สามารถมีองค์ความรู้และพื้นที่ฐานที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันการเรียนการสอนภายในโรงงานอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการทำงานจริงดังนั้น สถาบันพลาสติกจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวพร้อมพัฒนาระบบอันเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการที่จะสามารถให้พนักงานที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนทฤษฎีต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสทางความก้าวหน้าให้กับพนักงานและสร้างทักษะที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกว่า 30 หลักสูตร เพิ่มเติมเนื้อหาที่ คลิก! 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก ไปพร้อมกับโรงงานของคุณกับสถาบันพลาสติก

Website : www.thaiplastics.org

Line@ : @Thaiplastics

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Tel : 02-036-8417,02-058-4988

 

Published on 24 April 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”