K SME Matching Day มหกรรมจับคู่ธุรกิจไทย- ต่างประเทศ

วันเริ่มสมัคร  09 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  05 พ.ย. 2562

งานดีปีละครั้ง ที่ทุกคนรอคอย
หากคุณคือคนที่อยากขยายตลาด ห้ามพลาดงานนี้ K SME MATCHING DAY

✅ ที่สุดของช่องทางการขายชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
✅ ที่สุดของงานที่รวมช่องทางการขายมากถึง 21 ช่องทาง
✅ ที่สุดของสิทธิพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าช่องทาง

โอกาสเพิ่มยอดขายมาแล้ว คุณจะรออะไร

สมัครเข้าร่วมเจรจาธุรกิจได้ที่นี่ คลิก!! ตั้งแต่วันนี้-22 ก.ย.62
แล้วพบกัน 5 พ.ย.62 นี้

ณ บีซีซีฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 

Published on 9 September 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”