เชิญผู้ประกอบร่วมศึกษาดูงานด้านสมาร์ทโฮมที่จีน

วันเริ่มสมัคร  24 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  15 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน Smart Home (สมาร์ทโฮม) เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับบ้าน-อาคาร-สำนักงาน

ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562 ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าชมงาน The 8th Guangzhou International Smart Home Exhibition โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ร่วมเดินทาง

รับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น!! ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก!!

***ค่าใช้จ่าย 49,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %) พักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่งได้ที่โปรแกรม ITAP สวทช.

คุณวลัยรัตน์ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1368, 1301 / มือถือ 093 956 1556

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล chanaghan@nstda.or.th

 

 

Published on 25 September 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”