เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “PADTHAI Batch #4”

วันเริ่มสมัคร   - 31 ต.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  09 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #4 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง

 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

∙ การอบรม และ workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง กว่า 10 ท่าน

∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

∙ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย

∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าโครงการอื่นๆ ของ FI Accelerator

 

คุณสมบัติ

∙ ผู้ประกอบการ หรือ ทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

∙ บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารขององค์กร

∙ จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

∙ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะ Transform Food SMEs From Local to Global!!!

 

กำหนดการโครงการ

∙ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562

∙ สัมภาษณ์ คัดเลือก และประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562

∙ ฝึกอบรมแบบเข้มข้น 9 – 13 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรม Holiday Inn Express จ.กระบี่

∙ คัดเลือกเข้าแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจและแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ กำหนดภายหลังการฝึกอบรม

 

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม*

∙ 1 ท่าน 15,000 บาท

∙ 2 ท่าน 20,000 บาท

∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรมฝึกอบรม

* ไม่รวมค่าเดินทาง

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก!! หรือ Facebook Page: PADTHAI by Food Innopolis หรือ

ติดต่อผู้ดูแลโครงการได้ที่ คุณกรองจิตร สมใส โทรศัพท์: 091-713-5433 และ คุณสันติ ธนิตวัฒนศักดิ์ โทรศัพท์: 082-441-4169

 

 

Published by Food Innopolis on 1 October 2019

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”