การฝึกอบรม เรื่อง “ค้นหา BRAND DNA กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA” (BRAND DNA 2020 Season5)

วันเริ่มสมัคร   - 15 พ.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  15 พ.ย. 2562 - 22 ม.ค. 2562

BRAND DNA 2020 Season 5

พบกับหลักสูตรดีๆที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนสามารถรับมือกับคู่แข่งที่มีจำนวนมากในตลาดเป้าหมายและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะรวมถึงบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ กับผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตนโดยเริ่มต้นจากจุดแรก “ถอดรหัส Brand DNA” ของผู้ประกอบการออกมาก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไป

หลักสูตรโดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมจัดงานกับผู้จัดงาน ซีพีเอชไอ เซ้าธ์ อีสต์ เอเชีย และ โพรแพ็ค เอเชีย

กิจกรรมดีๆ 3 ขั้นตอนประกอบด้วย

กิจกรรมแรก 1 วันเต็มกับความรู้ครบถ้วนจาก 2 มุมมอง ผ่านนักการตลาด และนักออกแบบ

·       15 พฤศจิกายน 2562 จัดที่ เชียงใหม่

·       20 พฤศจิกายน 2562 จัดที่ อุบลราชธานี

·       15 มกราคม 2563 จัดที่ สงขลา

·       22 มกราคม 2563 จัดที่ กรุงเทพฯ

*ผู้สนใจสามารถเข้าฟังได้ทุกคน ทุกจังหวัด ไม่มีข้อจำกัดใดๆ

 

กิจกรรม 2 หากคุณได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เหลือเพียง 50 ราย คุณจะได้เข้าเวิร์คช็อปเชิงลึก 2 วันเต็มๆกับอ.ตุ๊ก และอ.ยอด เพื่อค้นหา DNA ให้กับธุรกิจของคุณอย่างเข้มข้น ที่กทม.ในช่วงวันที่ 17-18 หรือ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

 

กิจกรรม 3 ผู้ประกอบการ 50 คนนั้นจะได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฟรีจากนักออกแบบมืออาชีพที่สนับสนุนงบประมาณโดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 

สมัครได้ที่

  • ผู้สมัครภาคเหนือ จัดที่เชียงใหม่ คลิก!!
  • ผู้สมัครภาคอีสาน จัดที่อุบลฯ คลิก!!
  • ผู้สมัครภาคใต้ จัดที่หาดใหญ่ สงขลา คลิก!!
  • ผู้สมัครภาคกลาง จัดที่กรุงเทพฯ คลิก!!

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 086-546-6114, 02-579-1121-30 ต่อ 3208,3209 (ในเวลาราชการ)

 

Published on 12 November 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”