เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film Festival - SFF 2019)

วันเริ่มสมัคร   - 17 พ.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  18 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 (Science Film Festival – SFF 2019) โดยในแต่ละปี จะมีหัวข้อหลักแตกต่างกันไป เช่น ปี 2558 เรื่อง “แสง” 2559 เรื่อง “วัสดุศาสตร์” ปี 2560 เรื่อง “ยุคแห่งมนุษยชาติ” ปี 2561 เรื่อง “การปฎิวัติทางอาหาร” และสำหรับปี 2562 นี้ คือเรื่อง “ฮุมโบลด์ท และสายใยแห่งชีวิต” เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของวิธีการที่ซับซ้อนนี้กับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและคนหนุ่มสาว และสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน

แผนที่

 

กำหนดการจัดฉาย
1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 โดยแต่ละศูนย์จัดฉายจะเลือกช่วงเวลาการฉายที่แตกต่างกันไป สำหรับศูนย์จัดฉาย สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จัดช่วงวันที่ 18–29 พ.ย.62 (ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์)

สำรองที่นั่ง คลิก!!

หรือติดต่อสำรองที่นั่ง : คุณสุรศักดิ์ สุขศิริ
โทร. 02-564-7000 ต่อ 1179
e-mail : surasak@nstda.or.th

 

Published on 15 November 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”