ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ Premium Products

วันเริ่มสมัคร   - 31 ม.ค. 2563

วันเริ่มกิจกรรม  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2563 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสมุนไพรไทยในการขยายตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2563 ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ

 • ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศจากกรมการแผนไทย ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย
 • ได้รับโอกาสจัดแสดงสินค้าร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย
 • ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพสมุนไพรและการตลาด

โดยมีเงื่อนไขในการส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย
 2. ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย
 3. มีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด
 4. สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์
 5. ผลการคัดเลือกกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้
 6. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาคัดเลือกไม่ส่งคืนทุกกรณี

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่รับสมัคร

 1. อาหาร
 2. เครื่องดื่ม
 3. เครื่องสำอางและเครื่องใช้ส่วนบุคคล
 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 5. สปาและสปอร์ท (Spa&Sport)

ลงทะเบียน คลิก!!

รายละเอียดเพิ่มเติม:
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
LineID : thpolicy2016
E-mail : nph.dtam@gmail.com
โทร. 06 3267 4154

Published on 19 November 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”