เวิร์กชอปเนื้อหาเข้มข้น “Service Design: Designing Service Innovation”

วันเริ่มสมัคร   - 30 พ.ย. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  13 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562

เวิร์กชอปเนื้อหาเข้มข้น “Service Design: Designing Service Innovation” 

วันที่ 13 และ 19 – 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.30 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง

เปิดรับสมัครจำนวน 35 ที่นั่ง เท่านั้น!
ค่าสมัคร 5,000 บาท

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562)

เวิร์กชอปเนื้อหาเข้มข้น “Service Design: Designing Service Innovation” ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการ และเครื่องมือ Service Design เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการและธุรกิจอื่น ๆ (Pure Services & Non-Service Business) และมองเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง “สินค้า บริการ และระบบนิเวศ” (Product-Service-Ecosystem) ตลอดระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 13 และ 19 – 20 ธันวาคม 2562

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี ในสายงานต่าง  ดังนี้

 • ธุรกิจและนวัตกรรม: ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) นวัตกร หรือนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรธุรกิจ
 • การศึกษาและวิถีกระบวนการ: อาจารย์ วิทยากรกระบวนการ (Facilitator, Coach)
 • งานออกแบบ: ผู้ให้บริการด้านการออกแบบสาขาต่าง ๆ ที่สนใจเพิ่มทักษะด้านการออกแบบสมัยใหม่ (New Design Skills)
 • นวัตกรรมสังคม: บุคลากร องค์กรที่ดำเนินงานด้านสังคม หรือองค์กรนวัตกรรมทางสังคม 
 • หน่วยงานรัฐ: ภาครัฐที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมภาครัฐ และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation)
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาความคิดและทักษะใหม่ ๆ

วิธีการและเงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครและใบแนะนำตัว คลิก!! และดำเนินการ ลงทะเบียน 
 2. ส่งเอกสารมาที่ servicedesignthailand@cea.or.th โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “Service Design – Innovation”
 3. ทีมงานจะทำการคัดเลือก และติดต่อกลับไปยังผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมและชำระเงินตามลำดับ 
 4. การสมัครจะเป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าอบรมฯ แล้วเท่านั้น โดยจะต้องชำระภายใน 3 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ โทร. 02-105-7422 ต่อ 125 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.30 น.)
หรือ 081-561-7449

Published on 19 November 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”