Future Food Lab

วันเริ่มสมัคร   - 22 ธ.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  

ศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab: FFL) โดย Food Innopolis ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่ง ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต เข้าร่วมโครงการ Future Food Lab

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ คลิก!! 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start Up ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีผู้ประกอบการ / ทีมงาน ที่สามารถเข้ามาทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในพื้นที่ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ประกอบการต้องมีหัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เดิมที่ชัดเจน

สิ่งที่ได้จากโครงการ
1. สิทธิ์ในการใช้พื้นที่เพื่อวิจัยและพัฒนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของโครงการวิจัย แต่ไม่เกิน 1 ปี
2. สิทธิ์ในการใช้บริการการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. คูปองสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
4. ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการแปรรูปอาหาร
5. ความรู้การออกแบบและการสร้างแบรนด์ให้ตอบโจทย์ตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 09-4340-4333, 08-6846-2631
อีเมล: bd@foodinnopolis.or.th

Published on 25 November 2019
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”