เปิดรับสมัคร Pioneering Innovator Network รุ่นที่ 2

วันเริ่มสมัคร   - 31 ธ.ค. 2562

วันเริ่มกิจกรรม  30 ม.ค. 2563 - 13 มิ.ย. 2563

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครกิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2 (Pioneering Innovator Network) สำหรับผู้ประกอบการภาคเหนือ

โดยจะได้พบกับสุดยอดกูรูชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ด้านการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ในหัวข้อ
• Innovative Purpose with OKRs
• Business Model Navigator
• Design Thinking for Innovation Idea
• Creative Marketing
• Branding & Story Telling

เงื่อนไขผู้สมัคร :

(1) เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ กำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน
(2) เป็นผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่
(3) เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 5 ครั้ง ผู้สมัครไม่สามารถเลือกเข้าร่วมบางหัวข้อได้ โดยมีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดเชียงราย สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิก!! จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจิดาภา โทรศัพท์ 082-917-4646 หรือ E-mail: jidapah@nia.or.th

 

Published by NIA Academy on 16 December 2019

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”