เชิญชวนส่งผลงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563

วันเริ่มสมัคร   - 30 เม.ย. 2563

วันเริ่มกิจกรรม  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบอิสระ และบริษัท/ผู้ประกอบการ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 “ThaiStar Packaging Awards 2020” ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

โดยแบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  1. นักเรียน – นักศึกษา
  2. บริษัท – ผู้ประกอบการ – หน่วยงาน
  3. นักออกแบบอิสระ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะมีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2020) และระดับโลก (WorldStar Awards 2021) ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย โทรศัพท์ 061 423 4926/ 0 2391 5176 หรือ เว็บไซต์ https://www.thai-idc.com

Published on 28 February 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”